MAXIMA Discount Club

Правила отримання дисконтних знижок, права та обов'язки Організатора та Учасника програми:

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОЗНАЧЕННЯ.

«Організатор програми  - ФОП Кубрак Л.І., власник торгової марки MAXIMA©, який організував Програму лояльності DiscountClub MAXIMA та володіє винятковими правами з її управління та розвитку, а також його уповноважені представники.

«Програма» - програма лояльності DiscoutClub MAXIMA, яка є комплексом дій та заходів, що надають Учаснику можливість отримувати знижки при здійсненні покупок на умовах, передбачених справжньою Програма. Програма діє у магазинах «MAXIMA», перелік яких визначається Організатором Програми.

«Учасник програми» / «Учасник» - фізична особа, яка досягла 18-го віку, постійно проживає на території України і дала свою згоду на участь у Програмі шляхом заповнення та підписання анкети, однозначно погодилася з Правилами Програми без будь-яких обмежень та застережень.

«Карта DiscountClub MAXIMA» / «Дисконтна картка» - неплатіжна пластикова картка з унікальним номером, випущена Організатором Програми. Карта надається Учаснику на умовах, передбачених цією Програмою та  дозволяє ідентифікувати Учасника, вести облік його покупок та розраховувати персональну знижку.

«Анкета» - реєстраційна форма, що заповнюється Учасником і є підтвердженням бажання особи стати Учасником Програми, а також підтвердженням згоди Учасника з Правилами програми та згоди на зберігання , обробку будь-якими способами та використання Організатором Програми персональних даних Учасника, зазначеними в анкеті.

«Персональна знижка по Карті»  - знижка на товар, що надається Учаснику при здійсненні ним покупок у мережі магазинів «MAXIMA” на умовах, передбачених цією Програмою.

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ЗНИЖКИ

Дисконтна карта є накопичувальною, розмір (%) знижки залежить від суми покупок, здійснених Учасником протягом одного року з моменту її отримання.

Персональна знижка нараховуватиметься на другу та наступні покупки, за умови, що Учасник, здійснюючи першу покупку, заповнив анкету, придбав та зареєстрував Дисконтну картку. Вартість першої купівлі обліковується при розрахунку розміру накопичувальної персональної знижки. Сума кожної нової покупки додається до наявних.

При здійсненні покупок протягом року з моменту отримання Картки на загальну суму:

  • понад 3 000 гривень - персональна знижка складає 3%;
  • понад 5 000 гривен - 5%
  • понад 7 000 гривен - 7%
  • понад 10 000 гривен - 10%.

Персональна знижка нараховується на кожний товар, якщо інше не визначено Програмою

Знижка на дисконтній картці не поширюється:

  • на товар вартістю менше 200,00 грн., вартість цього товару не враховується у балансі покупок Дисконтної картки;
  • на товар, який бере участь в акціях (промо-, сезонні розпродажі, уцінки тощо), якщо інше не обумовлено умовами їх проведення.

Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови надання персональних знижок та перелік товарів, при купівлі яких знижка не нараховується.

Якщо протягом 1-го року Учасник не робив покупок у мережі магазинів MAXIMA, його знижка автоматично перераховується до стартової і складе 3%. Якщо покупки не здійснювалися протягом 2 років – персональна знижка за Дисконтною карткою анулюється.

У разі повернення товару, придбаного зі знижкою за Дисконтною карткою, сума повернення списується з балансу картки, а знижка автоматично перераховується.

Знижка по Дисконтній картці надається лише за її безпосереднього пред'явлення продавцю магазину в момент здійснення покупки. За відсутності Дисконтної картки її номер не є підставою для отримання знижки.

Сума знижки розраховується з урахуванням округлення копійок відповідно до стандартних математичних правил і вказується в товарному чеку в момент придбання товару з обов'язковим зазначенням персонального номера Дисконтної картки.

Організатор Програми лояльності DiscountClub MAXIMA своїм рішенням має право вносити будь-які зміни до чинноїю програму у будь-який час, попередньо повідомивши Учасникам про ці зміни не пізніше 10 календарних днів до набуття ними чинності, шляхом розміщення інформації в мережі магазинів MAXIMA та на сайті www .maxima.ua.

 

ПРАВИЛА УЧАСТІ ТА РЕЄСТРАЦІЇ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ DISCOUNTCLUB MAXIMA.

Учасником Програми лояльності DiscountClub MAXIMA можна стати, заповнивши анкету, сплативши вступний неповоротний внесок у сумі 2,00 гривні та отримавши персональну Дисконтну картку в порядку, визначеному цими Правилами.

Дисконтна Карта є власністю Організатора програми DiscountClub MAXIMA  та видається Учаснику на період дії Програми. Дисконтна картка не підлягає поверненню або обміну.

Учасник  має право зареєструвати для себе лише одну Дисконтну картку. Організатор залишає за собою право переносити персональну знижку на нову картку та анулювати попередні картки, отримані Учасником раніше.

З Дисконтною карткою видається Анкета, яка має бути повністю та розбірливо заповнена, підписана та повернена Учасником Організатору. Анкета має містити лише достовірні дані. Анкета недійсна і не може бути зареєстрована, якщо в ній не стоїть підпис Учасника.

Учасник має право отримати персональну знижку після заповнення анкети та обробки заповненої анкети Організатором. Обробка Анкети відбувається протягом 10 календарних днів з моменту її заповнення та подачі Організатору програми через менеджерів мережі магазинів MAXIMA або електронною поштою.

Учасник має право зупинити свою участь у Програмі лояльності DiscoutClub MAXIMA у будь-який час, повідомивши про це телефоном або надіславши письмове повідомлення на електронну пошту. Номери телефонів та e-mail вказані на карті. Після отримання Організатором цього повідомлення членство в Учаснику у Програмі припиняється, картка блокується, знижка анулюється.

При втраті, крадіжці або пошкодженні Картки, необхідно по телефону повідомити про це Організатора для блокування Карти. Блокування картки можливе лише за умови, якщо Учасник повідомить номер картки та прізвище, ім'я, по батькові (інші персональні дані), які були зазначені у відповідній Анкеті.

Нову картку можна придбати в будь-якому магазині MAXIMA, вказавши номер заблокованої картки, пред'явивши посвідчення особи з фотографією та заповнивши заяву про перенесення балансу покупок та знижки зі старої картки на нову. Після перевірки персональних даних, перенесення балансу покупок та відсотка знижки зі старою на нову картку здійснюється наступного дня з моменту прийняття цієї заяви.

Організатор залишає за собою право зупинити участь у Програмі лояльності DiscountClub MAXIMA будь-якого Учасника без попереднього повідомлення шляхом вилучення та блокування Дисконтної картки, анулювання персональної знижки, якщо Учасник:

  • порушує правила Програми та інших угод між Учасником та Організатором;
  • надає Організатору недостовірну інформацію;
  • здійснює недобросовісні дії, порушує Правила торгівлі та поведінки у громадських місцях, у т.ч. за допомогою Дисконтної картки.

Карта може бути вилучена Організатором клубу через своїх представників або особисто і не підлягає оскарженню.

При пред'явленні Дисконтної картки, номер якої перебуває в базі даних  Організатора як «Анульована» або «Втрачена» - продавець зобов'язаний вилучити її для утилізації.

Передача Дисконтної картки продавцям (менеджерам) магазинів на зберігання тощо. категорично заборонено і розцінюватиметься як факт махінації зі знижками, а Дисконтна карта анулюється.  

Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання дисконтної картки третіми особами.

При здійсненні покупок знижка надається лише за однією Дисконтною карткою на один товарний чек.

Учасник клубу може ознайомитися з Правилами накопичення персональної знижки на сайті www.maxima.ua або у Куточку споживача мережі магазинів MAXIMA.

Організатор залишає за собою право зупинити або призупинити програму в будь-який час, повідомивши про це учасникам програми за 1 календарний місяць шляхом розміщення інформації в мережі магазинів MAXIMA та на сайті www.maxima.ua.

Своїм підписом в Анкеті Учасник програми підтверджує, що ознайомився та згоден (без будь-яких обмежень та застережень) з Правилами нарахування персональної знижки, дає добровільну згоду на обробку якимось способом своїх персональних даних та передачу даних третім особам з метою систематизації, відсилання інформації рекламного чи не рекламного характеру та інших цілей, що не суперечать законодавству України.

Учасник Програми підтверджує, що надалі не матиме жодних претензій до вищевказаних осіб щодо використання персональних даних, зазначених в анкеті, з метою, викладеною вище.

2016/11/08

Виберіть розмір